Hotărâri ale Consiliului local pe anul 2021

TitluDescriereData
HCL nr. 38/2021privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare drumuri de interes local in comuna Gherghita – satele Gherghita, Malamuc, Ungureni si Independenta ”2021/11/01
HCL nr. 37/2021privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii “Reabilitare drumuri de interes local in comuna Gherghita – satele Gherghita, Malamuc, Ungureni si Independenta”2021/11/01
HCL nr. 36/2021privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehico-economici pentru obiectivul de investitii “ Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera cu statie epurare si bransamente in comuna Gherghita, judetul Prahova”2021/11/01
HCL nr. 35/2021privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii “ Infiintare sistem centralizat de canalizare menajera cu statie epurare si bransamente in comuna Gherghita, judetul Prahova”2021/11/01
HCL nr. 34/2021privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Gherghita in comisia de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea postului de director/director adjunct al Scolii Gimnaziale Comuna Gherghita2021/11/01
HCL nr. 33/2021privind aprobarea dosarelor intocmite pentru acordarea bursei precum si cuantumul unei burse acordate elevilor pentru anul scolar 2021-20222021/10/19
HCL nr. 32/2021privind aprobarea bugetului local, rectificat, pe anul 20212021/10/19
HCL nr. 31/2021privind acordarea unui mandate special domnului Nichita Mihail – primar- reprezentantul comunei Gherghita, in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara” Parteneriatul pentru managementul Deseurilor Prahova” 2021/09/27
HCL nr. 30/2021privind aprobarea listei cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav si a listei cu persoanele cu handicap grav care primesc indemnizatii  2021/09/27
HCL nr. 29/2021privind aprobarea bugetului local, rectificat, pe anul 20212021/09/27
HCL nr. 28/2021privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat pentru initierea, proiectarea, avizarea si aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal ”PUZ:INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU ZONA UNITATI INDUSTRIALE /DEPOZITE SI AMENAJARE DRUM ACCES, IN COMUNA GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA” pentru urmatoarele suprafete de teren situate in extravilanul Comunei Gherghita, judetul Prahova ( ce urmeaza a fi scoase din circuitul agricol si trecute in intravilanul UAT Gherghita) : suprafata de 220.433 m.p. identificata cu nr. cadastral 26488, inscrisa in C.F nr.26488 a localitatii Gherghita, suprafata de …2021/08/27
HCL nr. 27/2021privind desemnarea a doi reprezentanti ai Conhsiliului Local Gheghita in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Comuna Gherghita pentru anul scolar 2021-2022  2021/08/27
HCL nr. 26/2021privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2021, inclusive, datorate bugetului local al comunei Gherghita2021/08/27
HCL nr. 25/2021privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei Gherghita nr.5/29.03.2021 privind aprobarea acordului intre Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Gherghita si unitatea Adiministrativ Teritoriala Judetul Prahova in vederea realizarii documentatiilor tehnico economice pentru investitia “Extindere retea de distributie gaze naturale in unele localitati din Judetul Prahova”2021/08/12
HCL nr. 24/2021privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, situate in comuna Gherghita, sat Gherghita, nr.127, judetul Prahova, apartinand domeniului privat al comunei Gherghita 2021/07/13
HCL nr. 23/2021privind aprobarea Actului additional nr.1 la Protocolul de colaborare cu UAT Gherghita, judetul Prahova nr.MMJS/1111/MS/7073/MEN/8959/UAT/32/20192021/07/13
HCL nr. 22/2021privind aprobarea cererii de transmitere a bunurilor identificate in inventarul bunucrilor care alcatuiesc domeniul public al statului cu nr. MFP26368 si nr.MFP150115 aflate in  administrarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in domneiul public al Comunei Gherghita, judetul Prahova 2021/07/13
HCL nr. 21/2021privind aprobarea bugetului local, rectificat, pe anul 20212021/07/13
HCL nr. 20/2021privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.17/24.05.2021 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, situate la Gradinita din satul Malamuc, apartinand domeniului public al comunei Gherghita2021/06/15
HCL nr. 19/2021privind aprobarea “PLANULUI DE DEZVOLTARE REGIONALA SAU LOCALA SI DE URBANISM A EXTINDERII SISTEMULUI DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA “2021/06/15
HCL nr. 18/2021Hotarare privind aprobarea infiintarii sistemului de distributie gaze naturale in satele Ungureni si Malamuc, sate ce apartin comunei Gherghita, pe o lungime de 7.383 m.l repartizata pe sate, strazi si numar imobile2021/06/15
HCL nr. 17/2021privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu, situate la Gradinita din satul Malamuc, apartinand domeniului public al comunei Gherghita 2021/05/24
HCL nr. 16/2021privind acordarea unui mandate special domnului Nichita Mihail, primarul comunei Gherghita, judetul Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova”  2021/05/12
HCL nr. 15/2021privind aprobarea dosarelor intocmite pentru acordarea bursei precum si cuantumul unei burse acordate elevilor pentru anul scolar 2020-2021 2021/05/12
HCL nr. 14/2021privind instituirea unei taxe speciale in cazul prestatiilor de care beneficieaza persoanele care nu au incheiat contract de salubritate2021/05/12
HCL nr. 13/2021privind punerea la dispozitia proiectului “” WATMAN – Sistem informational pentru managementul integrat al apelor – etapa II” a terenului pentru constructia/ extinderea/ reabilitarea noilor investitii aferente acestuia2021/05/12
HCL nr. 12/2021privind aprobarea organigramei si a statului de functii al primarului comunei Gherghita, judetul Prahova2021/05/12
HCL nr. 11/2021privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20222021/04/13
HCL nr. 10/2021privind modificarea H.C.L. nr.18/29.04.2020 privind punerea la dispozitia proiectului CS1_POIM “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020” a terenului pentru construirea/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia 2021/04/13
HCL nr. 9/2021privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat pentru initierea, proiectarea, avizarea si aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal “PUZ: INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN (S trup nou de intravilan T7 = 5167 ,.p.) PENTRU ZONA INDUSTRIE NEPOLUANTA SI DEPOZITE , ZONA TEHNICO-EDILITARE, ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERE SI ZONA PERDELE PROTECTIE SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE  HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, SPATII DE PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE ( S studiata = 14069 m.p.) NUMAR CADASTRAL 260812021/04/13
HCL nr. 8/2021privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2021-20222021/04/13
HCL nr. 7/2021privind aprobarea bugetului local pe anul 20212021/04/13
HCL nr. 6/2021privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2020 pentru anul 20212021/04/13
HCL nr. 5/2021privind aprobarea acordului incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Gherghita si Unitatea Administratit Teritoriala Judetul Prahova in vederea realizarii documentatiilor tehnico-economice pentru investitia “ Extindere retea de distributie gaze naturale in unele localitati din Judetul Prahova 2021/03/29
HCL nr. 4/2021privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat pentru initierea, proiectarea, avizarea si aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal” PUZ: EXTINDERE INTRAVILAN ( se extinde T4, S Extindere = 34023,31 m.p.) PENTRU ZONA INDUSTRIE, ZONA TEHNICO-EDILITARE, ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERE SI ZONA PERDELE DE PROTECTIE SI STABILIRE INDICATORI URBANISTICI PENTRU AMPLASARE HALE DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, CONSTRUIRE PODET CAROSABIL, SPATII DE PARCARE, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE ( S STUDIATA = 39028 M.P., NUMAR CADASTRAL 26045, NUMAR CADASTRAL 26052)   2021/01/13
HCL nr. 3/2021privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Consiliului local al comunei Gherghita, judetul Prahova 2021/01/13
HCL nr. 2/2021privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de ajutor social care urmeaza sa efectueze lucrari sau actiuni de interes local in anul 20212021/01/13
HCL nr. 1/2021privind aprobarea planului de lucrari de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 – privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 20212021/01/13

Comments are closed.