HCL nr. 28/2021

privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat pentru initierea, proiectarea, avizarea si aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal ”PUZ:INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU ZONA UNITATI INDUSTRIALE /DEPOZITE SI AMENAJARE DRUM ACCES, IN COMUNA GHERGHITA, JUDETUL PRAHOVA” pentru urmatoarele suprafete de teren situate in extravilanul Comunei Gherghita, judetul Prahova ( ce urmeaza a fi scoase din circuitul agricol si trecute in intravilanul UAT Gherghita) : suprafata de 220.433 m.p. identificata cu nr. cadastral 26488, inscrisa in C.F nr.26488 a localitatii Gherghita, suprafata de 3096 m.p. 


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi